hàm sẵn và máy nghiền hình nón trong trailer duy nhất