trong phòng thí nghiệm khai thác đồng từ malachit sử dụng axit sulfuric