hoàn thành chi phí dự án của nhà máy nghiền đá ấn độ