khai thác đá có phải là một ngành kinh doanh có lãi ở indonesia không